EK-D:

 

Güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine ait proje sunulmasında dikkat edilecek hususlar;

 

1)     Kurulu gücü 50 kW’a kadar olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için;

 

a)      Gücü 50 kW’a kadar olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için Lisanssız Elektrik Üretimin Tesislerinin Proje İnceleme ve Onayına İlişkin Usul ve Esasları EK-9’da yer alan “LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi”ne göre işlem yapılacaktır. Konuya ilişkin yol haritası EK-C’de bulunmaktadır.

 

2)     Kurulu gücü 50 kW’dan büyük olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için;                                                                                                  

a)      Şirketimize onaylanmak üzere verilecek olan proje dosyalarının tanzim edilmesinde; 30/12/2014 tarih ve 29221 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği” ve “Lisanssız Elektrik Üretimin Tesislerinin Proje İnceleme ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümleri doğrultusunda hazırlanacaktır.

 

b)     Kurulu gücü 50 ile 100 kW arasında olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için proje onay ve kabul işlemleri TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yürütülmeye devam edilecektir.

 

c)      Proje firmaları tarafından hazırlanan ve onay için sunulan projeler eksiksiz ve tam olarak teslim edilecektir. Ön inceleme sonucu eksik belge, pafta ve hesap olduğu takdirde proje iade edilecektir. Bundan doğacak her türlü sorumluluk proje müellifine ait olacaktır. Eksiklikler tamamlanmadığı sürece projeler inceleme ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

d)     Elektrik üretim tesislerinin ulusal sisteme bağlantısını sağlamak amacıyla tesis edilecek olan enerji nakil hattı “TEDAŞ Yetkisi Kapsamındaki Projelerin Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (Lisanssız Üretim Santraller Hariç)” a göre hazırlanacaktır.

 

e)      Projeler aynı klasör içinde olmak üzere, elektrik, inşaat ve enerji nakil hattı (ENH) olacak şekilde dosyalanacaktır.